O firmie

Spółka powstała na skutek dynamicznego rozwoju działalności środowiska naukowego, społecznego i biznesowego  od samego początku definiują nas nasze wartości, które wpływają na wszelkie działania oraz sposób w jaki współpracujemy. Uczciwość, Profesjonalizm , Praca Zespołowa to trzy kluczowe filary którymi kierujemy się działając na rzecz naszych klientów.

Nasza Misja:

Misją firmy jest profesjonalne doradztwo w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu tak aby proponowane rozwiązania służyły rozwojowi naszego klienta.

Naszym Mottem są słowa Winstona Churchilla   ,,Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj”

Dlaczego Collegium Innovatium?

W ostatnich latach cała gospodarka stanęła przed wielkim wyzwaniem jakim była fala kryzysu ekonomicznego, który dość mocno dotknął znaczną grupę państw Unii Europejskiej.Współczesnym wzywaniem dla wszystkich sektorów i branż jest tworzenia innowacji, budowanie społeczeństwa innowacyjnego oraz rozwoju gospodarek w oparciu o innowacje.Nowoczesne spojrzenie na innowacyjność ma na celu zrównoważone wykorzystanie dostępnych zasobów znajdujących się w organizacjach i społecznościach.
Działalność COLLEGIUM INNOVATIUM koncentruje swoją uwagę na torowaniu drogi w kierunku rozwoju w oparciu o innowacje jako zjawisku niezbędnemu w dzisiejszej działalności samorządów, biznesu, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych.

Zaplecze Collegium Innovatium:

Wspólnikiem instytucjonalnym Collegium Innovatium jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, która przez ponad 3 lata prowadziła zielonogórski Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego a od 2016 roku prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w woj. lubuskim. Wnosi do naszej firmy bogate doświadczenie oraz zasoby kadrowe.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum to jedna z największych lubuskich organizacji pozarządowych działająca w oparciu o zaplecze akademickie Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działa na styku sektora pozarządowego i samorządowego już od 2002 roku skutecznie zwiększając zakres współpracy między nimi. Na bazie autorskich badań i analiz przygotowała wiele projektów w celu zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców woj. lubuskiego. Łączna wartość tych projektów osiągnęła ponad 20 mln zł.

Fundacja wnosi do Collegium Innovatium wiedzę na temat inwestowania w kapitał ludzki,  wspierania rozwoju wiedzy, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Buduje trwałe mosty porozumienia pomiędzy władzą samorządową a mieszkańcami, zbliżając te dwie strony do siebie. Rozwija dialog społeczny, mechanizmy konsultacyjne i partycypację obywatelską. Wspierając i znając od środka sektor organizacji pozarządowych posiada unikalny dostęp do ogromnego i zarazem rzadko wykorzystywanego źródła informacji, jakim są członkowie lokalnych społeczności – organizacje i ich członkowie tworzący kapitał społeczny, młodzież, seniorzy czy osoby wykluczone społecznie.

Fundacji na rzecz Collegium Polonicum zaufali, przez lata współpracując z nią przy wdrażaniu środków unijnych m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Ponadto Fundacja posiada wielu partnerów w samorządach województwa lubuskiego, z którymi i na zlecenie których podejmuje szereg inicjatyw. Wśród nich są m.in. gminy: Słubice, Krosno Odrzańskie, Górzyca, Cybinka, Dąbie, Lubniewice, Skwierzyna, Trzebiel oraz starostwa powiatowe powiatów: słubickiego, krośnieńskiego czy nowosolskiego.