Doradztwo strategiczne w tym analizy, diagnozy, strategie rozwojowe

Wybierając Collegium Innovatium zyskują Państwo:

– dostęp do zasobów i źródeł informacji zgromadzonych w lokalnych organizacjach

– nadają Państwo diagnozie/strategii wymiar lokalny poprzez każdorazowe przystosowanie metodologii do specyfiki województwa lubuskiego, o czym często zapominają warszawskie, poznańskie czy wrocławskie firmy komercyjne

 

Do czego diagnoza?

Podczas opracowywania takich dokumentów jak Umowa Partnerska, Strategia Rozwoju Kraju czy Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego uznano, iż w nowym okresie programowania niezbędnym będzie szczegółowe rozpoznanie potrzeb lokalnych i poprzedzenie planowania projektowego przeprowadzeniem diagnoz. Wkrótce aby gmina mogła uzyskać środki w ramach takich programów jak EFS, EFRR czy PROW będzie musiała wykazać się przeprowadzoną diagnozą.

Pierwszym przejawem tego nowego podejścia jest aplikowanie przez gminy o środki w ramach Kontraktu Lubuskiego. Inwestycje i plany projektowe przygotowane w ramach Kontraktu muszą odnosić się do wniosków wyciągniętych na podstawie rzetelnie przeprowadzonej diagnozy.

Jest to pierwszy moment, w którym diagnoza nie jest już dobrą praktyką lecz faktycznym wymogiem. Co więcej przygotowanie rzetelnej diagnozy wymagać będzie bardziej kompleksowego i specjalistycznego podejścia niż dotychczas. Nie wystarczy już skorzystać z istniejących opracowań GUS i wklejenia ich do własnych tabel. Wymagać to będzie od urzędów zaangażowania większych zasobów ludzkich lub zlecenia tego zadania wyspecjalizowanym podmiotom.

Metody pracy:

Metodologia badania zawsze dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Ustalamy ją wspólnie na spotkaniach przygotowawczych. Dysponujemy całym wachlarzem dostępnych metod badawczych, zarówno ilościowych jak i jakościowych, każdorazowo analizując, która z metod przyniesie najlepsze jakościowo wnioski w danej społeczności.

W pozyskiwanie danych nie angażujemy praktykantów i wolontariuszy. Zajmują się tym doświadczone osoby.

Korzystamy ze wszystkich dostępnych lokalnie zasobów, w szczególności z kapitału ludzkiego skupionego wśród organizacji pozarządowych.

Oprócz standardowego raportu wyniki prezentujemy również w kilku innych formach – m.in. infografiki, prezentacje multimedialne oraz moderowane spotkania z osobami zainteresowanymi wynikami prac.