Klienci

– Sektor MŚP

–  Duże przedsiębiorstwa

– Jednostki Samorządu Terytorialnego

– Jednostki naukowo-badawcze

– Organizacje pozarządowe

– Szkoły publiczne i niepubliczne oraz ich organy prowadzące

– Ministerstwa oraz Agencje Rządowe

– Kościoły i Związki Wyznaniowe