RODO – ewaluacja

W związku z realizacją badania ewaluacyjnego na zlecenie SP 18 w Zielonej Górze spółka komandytowa Collegium Innovatium prowadzi cykl wywiadów osobistych i telefonicznych z beneficjentami/uczestnikami/partnerami projektu „Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w Województwie Lubuskim”.

W związku z wzięciem przez Państwa udziału w badaniu informujemy, iż w jego trakcie miejsce będzie miało zarejestrowanie przez urządzenie nagrywające Pani/Pana danych osobowych, w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu innych informacji, jeżeli stanowią one dane osobowe, zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”.

W związku z powyższym informujemy, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Collegium Innovatium Duer Sp. K., ul. Lipowa 15, 69-113 Górzyca, NIP: 5981637460.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przesłanek wymienionych w „RODO”:

Artykuł 6 , ust. 1, pkt:

  • a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (…)
  • f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

Rodzaj pozyskiwanych danych osobowych, sposób ich pozyskania oraz cel ich przetwarzania:

barwa głosu i przekazanych przy jego użyciu innych informacji, jeżeli stanowią one dane osobowe, zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

Collegium Innovatium Duer Sp. K., ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice (adres korespondencyjny: ul. Lipowa 15, 69-113 Górzyca), NIP: 5981637460.

Okres przechowywania danych:

Nie dłużej niż do końca czerwca 2021 roku.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Pani/Pana dane: nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.