Szkolenia RODO

Szkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników urzędów JST, firm i instytucji odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Szkolenie jest integralną częścią procesu wdrożenia RODO, a także wymaganą czynnością zwiększającą poziom bezpieczeństwa organizacyjnego firmy w zakresie ochrony danych osobowych. Zajęcia (ok. 150 min.) odbywają się grupach około 20 osobowych. Tematyka dotyczy kompleksowych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, zagrożeń i dobrych praktyk minimalizujących ryzyko ich utraty. Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe wzory dokumentacji RODO.

Szkolenia prowadzi mjr mgr Jarosław Sak – Ekspert specjalizujący się w szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Wieloletni szkoleniowiec prowadzący wykłady, warsztaty oraz konsultacje dla instytucji państwowych, samorządowych oraz sektora prywatnego. Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 25-cio letnim doświadczeniem w trakcie, którego pełnił funkcje kierownicze odpowiadając za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, zwalczanie zagrożeń wywiadowczych i terrorystycznych oraz ochronę informacji niejawnych.

Współtworzy zespół specjalistów w skład którego wchodzą byli funkcjonariusze: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, w tym jednostek antyterrorystycznych.