Szkolenia RODO

Szkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników urzędów JST, firm i instytucji odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Szkolenie jest integralną częścią procesu wdrożenia RODO, a także wymaganą czynnością zwiększającą poziom bezpieczeństwa organizacyjnego firmy w zakresie ochrony danych osobowych. Zajęcia (ok. 150 min.) odbywają się grupach około 20 osobowych. Tematyka dotyczy kompleksowych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, zagrożeń i dobrych praktyk minimalizujących ryzyko ich utraty. Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe wzory dokumentacji RODO.

Szkolenia prowadzi mjr mgr Jarosław Sak – Ekspert specjalizujący się w szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Wieloletni szkoleniowiec prowadzący wykłady, warsztaty oraz konsultacje dla instytucji państwowych, samorządowych oraz sektora prywatnego. Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 25-cio letnim doświadczeniem w trakcie, którego pełnił funkcje kierownicze odpowiadając za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, zwalczanie zagrożeń wywiadowczych i terrorystycznych oraz ochronę informacji niejawnych.

Współtworzy zespół specjalistów w skład którego wchodzą byli funkcjonariusze: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, w tym jednostek antyterrorystycznych.

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Przygotujemy projekt odpowiadający potrzebom społeczności oraz/lub realizatora.

Wystarczy kilka kroków:

1. Przedstawimy dostępne możliwości finansowania; Zbadamy potrzeby; Przygotujemy różne koncepcje założeń projektowych

2. Przygotujemy dokumentację projektową (wniosek aplikacyjny); Przygotujemy studium wykonalności projektu; Opracujemy dodatkowe dokumenty niezbędne do aplikacji (np. diagnoza, plan gospodarki niskoemisyjnej, audyt personalny czy plan rewitalizacji)

3. Przejdziemy z Państwem etap negocjacji z Insytutcją Zarządzającą; Pomożemy zorganizować projekt, zarządzać nim oraz zrealizować usługi specjalistyczne

Jak nawiązać współpracę?

Wystarczy do nas zadzwonić a przyjedziemy i omówimy zakres współpracy.
Ustalenia spiszemy w formie umowy i przejdziemy do jej terminowej realizacji.
Przydzielimy Państwu indywidualnego konsultanta.

Jakie projekty możemy napisać?

Jesteśmy specjalistami w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, jednak nie jest to jedyne źródło, z którego mogą Państwo dzięki nam skorzystać. Świetnie poradzimy sobie także z projektami inwestycyjnymi finansowanymi z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zarządzanie projektami unijnymi

Bazujemy na doświadczeniu wspólników. Dysponujemy doświadczoną kadrą specjalistów w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z tego źródła. Odpowiadamy na każde potrzeby klienta – od doradztwa po pomoc w przygotowaniu się do kontroli. Dysponujemy sprawdzonymi ścieżkami realizacji projektów. Możemy wesprzeć Państwa projekt także jako kadra merytoryczna lub obsługa projektu a nawet wziąć na siebie obowiązek zarządzania projektem, zostawiając Państwu to co najprzyjemniejsze, czyli realizację aktywności w nim zawartych.

Nam zostaw rozliczenia, terminy, raporty i pilnowanie wszystkich procedur – ciesz się efektami projektu zapominając o trudach związanych z realizacją

Doradztwo strategiczne w tym analizy, diagnozy, strategie rozwojowe

Wybierając Collegium Innovatium zyskują Państwo:

– dostęp do zasobów i źródeł informacji zgromadzonych w lokalnych organizacjach

– nadają Państwo diagnozie/strategii wymiar lokalny poprzez każdorazowe przystosowanie metodologii do specyfiki województwa lubuskiego, o czym często zapominają warszawskie, poznańskie czy wrocławskie firmy komercyjne

 

Do czego diagnoza?

Podczas opracowywania takich dokumentów jak Umowa Partnerska, Strategia Rozwoju Kraju czy Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego uznano, iż w nowym okresie programowania niezbędnym będzie szczegółowe rozpoznanie potrzeb lokalnych i poprzedzenie planowania projektowego przeprowadzeniem diagnoz. Wkrótce aby gmina mogła uzyskać środki w ramach takich programów jak EFS, EFRR czy PROW będzie musiała wykazać się przeprowadzoną diagnozą.

Pierwszym przejawem tego nowego podejścia jest aplikowanie przez gminy o środki w ramach Kontraktu Lubuskiego. Inwestycje i plany projektowe przygotowane w ramach Kontraktu muszą odnosić się do wniosków wyciągniętych na podstawie rzetelnie przeprowadzonej diagnozy.

Jest to pierwszy moment, w którym diagnoza nie jest już dobrą praktyką lecz faktycznym wymogiem. Co więcej przygotowanie rzetelnej diagnozy wymagać będzie bardziej kompleksowego i specjalistycznego podejścia niż dotychczas. Nie wystarczy już skorzystać z istniejących opracowań GUS i wklejenia ich do własnych tabel. Wymagać to będzie od urzędów zaangażowania większych zasobów ludzkich lub zlecenia tego zadania wyspecjalizowanym podmiotom.

Metody pracy:

Metodologia badania zawsze dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Ustalamy ją wspólnie na spotkaniach przygotowawczych. Dysponujemy całym wachlarzem dostępnych metod badawczych, zarówno ilościowych jak i jakościowych, każdorazowo analizując, która z metod przyniesie najlepsze jakościowo wnioski w danej społeczności.

W pozyskiwanie danych nie angażujemy praktykantów i wolontariuszy. Zajmują się tym doświadczone osoby.

Korzystamy ze wszystkich dostępnych lokalnie zasobów, w szczególności z kapitału ludzkiego skupionego wśród organizacji pozarządowych.

Oprócz standardowego raportu wyniki prezentujemy również w kilku innych formach – m.in. infografiki, prezentacje multimedialne oraz moderowane spotkania z osobami zainteresowanymi wynikami prac.

Przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych

Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych

Doradztwo w zakresie przeprowadzania postępowań zgodnie z ustawą PZP , weryfikacji wszczętych postępowań przetargowych zgodnie z ustawą PZP. Wsparcie przy opracowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Doradztwo w zakresie procedur nieobjętych ustawą PZP

Doradztwo na potrzeby m.in. wykorzystania środków publicznych przy dostawach, usługach i robotach nie spełniających wymogów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowanie formularzy zapytań ofertowych, dokumentacji potwierdzającej wybór wykonawcy.

Poprowadzimy Twoje postępowanie autostradą wśród zakrętów, przepisów i wytycznych

Szkolenia twarde i miękkie

Collegium Innovatium (społeczeństwo innowacyjne) pomaga swoim klientom doskonalić kompetencje i dzięki oryginalnym, zindywidualizowanym szkoleniom, umożliwia zdobywanie wiedzy i jej praktyczne zastosowanie.

Nasz zespół tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem pracy w różnych branżach i sektorach. Łączą nas kompetencje w obszarze szeroko rozumianego zarządzania.

Nasi trenerzy są doświadczonymi praktykami, dzięki czemu przekazywana wiedza jest pragmatyczna, kompleksowa oparta o prawdziwe sytuacje i konkretne przykłady jakie były zastosowane w celu osiągnięcia zakładanych celów. Każdy projekt prowadzony przez nasz zespół traktowany jest indywidualnie, dlatego realizacja wyznaczonych celów poprzedzana jest analizą potrzeb. Mamy świadomość, że współpracujemy z ludźmi, a dokumenty i urządzenia są tylko narzędziem naszej pracy.

Motto szkoleniowe: Zawsze naszym celem jest stworzenie rozwiązania pomocnego ludziom i organizacji, w której pracują.

Wywiad gospodarczy

Posiadanie wiarygodnej i rzetelnej informacji jest jednym z głównych czynników, na jakich opiera się zarządzanie organizacją. Każda decyzja wpływa na rozwój organizacji i jest ściśle powiązana z ryzykiem oraz zaistniałą sytuacją. Poprzez dostarczenie Klientowi wiarygodnych danych pomagamy dostrzegać całe spektrum problemu, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji. Wykorzystujemy wywiad środowiskowy, badamy powiązania, dokonujemy ustaleń w obszarze finansowo – organizacyjnym.

Musisz wiedzieć czego spodziewać się po drugiej stronie…

Transfer wiedzy pomiędzy nauką a biznesem

Współpraca nauki i biznesu w dzisiejszej rzeczywistości jest już koniecznością. W projektach badawczych kładzie się nacisk na wiarygodne ukazanie i porównanie wskaźników pokazujących współpracę tych obu środowisk.

Collegium Innovatium kompleksowo pomaga swoim klientom rozpocząć, rozwinąć oraz zintegrować współpracę pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami. Nasza organizacja jest dowodem na takie zintegrowanie i tym samym skuteczne działanie. Innovatium to ludzie, doświadczenie, wiedza, kreatywność i profesjonalizm dzięki którym pomożemy Państwu osiągnąć sukces w procesie transferu pomiędzy nauką i biznesem.

Usługi audytowe

Jeśli szukasz wsparcia w rozwiązaniu kłopotów organizacyjnych, administracyjnych , proceduralnych, finansowych w swojej organizacji ? Może szukasz odpowiedzi dotyczących finansowych, organizacyjnych, administracyjnych, proceduralnych aspektów Twojej działalności samorządowej, biznesowej, społecznej ? Collegium Innovatium posiada w swoim zespole profesjonalnych Radców Prawnych, Audytorów, którzy będą dla Państwa wsparciem i skutecznym doradcą.